سوال خود را بپرسید

۱۶ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۱۴:۴۶

خواهشمند است بفرماييد که به فرض تحقق انسان شبيه سازي شده، آیا داراي روح هست يا خير ؟

پاسخ :

ظاهر کساني که چنين ادعائي دارند، انسان شبيه سازي شده مانند سائر انسانها است در همه خصوصيات و روح هم دارد.

کلمات کلیدی :

انسان شبیه سازی شده

۲,۶۷۴