pic
pic
چگونگی بقاء بر تقلید آیة الله فاضل لنکرانی(ره)
در تاریخ ۰۸ آبان ۱۳۹۰ & ساعت ۱۲:۵۰

چگونه مي‌توان بر تقلید آیة الله فاضل لنکرانی(ره) باقی ماند؟


می‌توانید مانند گذشته بر تقلید از آن مرحوم باقی باشید و بر طبق رساله ایشان عمل نمایید و همه بزرگان و مراجع بقاء را جایز و صحیح می‌دانند.

۲,۰۳۰ بازدید