pic
pic
سازگاری عدالت خدا با احکامی همانند سنگسار و عدم تساوی زن و مرد در ارث
در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۰ & ساعت ۱۳:۵۸

آيا عدالت خدا در احکامي همانند سنگسار و عدم تساوي زن و مرد در قصاص و ارث زير سوال نمي‌رود؟ چرا؟

خیر، چنین مطالبی صحیح نیست، اگر توجه نمائید که احکام روی جهات غالبی و نوعی بشر است و اگر توجه نمائید که باید مجموعه احکام را با هم در نظر گرفت تا حکم به عدالت یا عدم آن کرد، نمی‌توان یک حکم خاص را در نظر گرفت و گفت این مطابق عدالت است.

۱,۸۰۷ بازدید