pic
pic
خونی که در ایام عادت قطع و وصل می‌‌شود
در تاریخ ۰۴ آذر ۱۳۹۲ & ساعت ۱۱:۱۷

صاحب عادت عدديه هستم(ده روزه). در ماه رمضان گذشته ده روز لکه بيني داشتم، يعني خون در باطن بوده و فقط دو سه روز آن مشخصا خون (لکه قهوه اي)بيرون آمده که اين سه روز با فاصله بودند. بعد از ده روز خونريزي با علايم حيض داشتم، باز هم به مدت ده روز.
تکليف ده روز اول و ده روز دوم جهت نماز و روزه چيست؟ با فرض استحاضه اگر ده روز اول نماز خوانده و روزه واجب گرفته باشم آيا گناهي مرتکب شدم؟


اگر خون های ده روز دوم نشانه های حیض را داشته؛ حیض حساب می شود، و ده روز قبلی که لکه بینی بوده و نشانه های حیض را نداشته استحاضه بوده است.

اگر ده روز اول را به احکام استحاضه عمل کرده باشید، نماز و روزه هایی که انجام دادید صحیح است و چون نمی دانستید که حیض است یا نه، گناه هم حساب نمی شود، ولی ده روز دوم که نشانه های حیض را داشته نماز و روزه گرفتن حرام بوده است، نمازهای ده روز دوم قضا ندارد ولی روزه ده روز دوم را قضا کنید.

هم چنین اگر ده روز  اول را در اثر شک و تردید نماز نخوانده باشید و روزه نگرفته باشید قضای نماز و روزه های آن را بجا آورید.

۲,۳۸۰ بازدید