سوال خود را بپرسید

۱۰ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۷:۵۶

براي خانمي که حامله نميشود و ميخواهد تخمکي از خانم ديگر هديه بگيرد (با عمل جراحي) تا با اسپرم شوهرش در شرايط آزمايشگاهي لقاح داده شود و بعد در رحم خانمي که حامله نميشود جاگذاري شود. آيا نياز به جاري شدن صيغه بين شوهر و شخص هديه دهنده تخمک هست؟

پاسخ :


ترکیب تخمک زن و مردی که با هم زن وشوهر نیستند وتلقیح آن در رحم همسر مرد جایز نیست لیکن اگر اين كار صورت گرفت،  فرزند به مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمك تعلّق دارد و حلال زاده است و از آن ها ارث می برد و نسبت بچه  با زنى كه در رحم او پرورش يافته، نسبت فرزند عرفى است و همه احكام فرزند عرفى از قبيل محرم بودن و غيره را دارد.
اگر مرد با زن صاحب تخمک درصورتی که زن شوهر نداشته باشد صیغه محرمیت  بخواند، در این صورت ترکیب تخمک ان ها وتلقیح در رحم همسر دیگر زن درصورتی که موجب لمس و نظر نامحرم نباشد اشکال ندارد. 

کلمات کلیدی :

تلقیح مصنوعی اهدای تخمک لقاح مصنوعی محرمیت با شخص اهدا کننده تخمک

۳,۳۰۵