سوال خود را بپرسید

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۲۱

دختري 27 ساله هستم سه سال است که ازدواج کرده‌‌ام. شوهرم معتاد بود و من در هنگام انجام کارهاي طلاق، با آقايي آشنا شدم و ارتباط برقرار کردم و با اينکه مي‌‌دانستم با نزديکي با ايشان، حرام أبدي مي‌‌شويم اين کار را کرديم، اما ارتباط ما طوري شد که ديديم نمي‌‌توانيم از هم جدا شويم و به اين نزديکي ادامه داديم تا از همسرم بعد از کشمکشها جدا شدم. سؤال من اين است که آيا من مي‌‌توانم با اين آقا ازدواج کنم؟

پاسخ :


هر چند به نظر مشهور مراجع؛ زنا با زن شوهردار سبب حرمت ابدی می‌شود، ولی به نظر حضرت آیت الله شیخ جواد فاضل لنکرانی، به يکديگر حرام ابد نمی‌شويد، هر چند احتیاط مستحب است که با هم ازدواج نکنيد.
بنابراین هر چند مرتکب گناه کبيره شده‌اید و توبه کنید، لیکن اگر با ایشان ازدواج کنید به نظر آیت الله شیخ جواد فاضل لنکرانی عقد شما صحیح است.

کلمات کلیدی :

زنا با زن شوهردار روابط نامشروع ازدواج مرد و زن زناکار روابط جنسی با زن شوهردار

۲۱,۲۷۹