سوال خود را بپرسید

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۰۵

اگر فردي با زن شوهرداري زنا نمايد، آيا بعد از طلاق آن زن از شوهرش و سپري شدن عده‌‌ي آن زن، مي‌‌تواند با او ازدواج نمايد؟

پاسخ :


هر چند به نظر مشهور مراجع، زنا با زن شوهردار سبب حرمت ابدی می‌شود، ولی به نظر حضرت آیت الله شیخ جواد فاضل لنکرانی، با هم حرام ابد نمی‌شوند، هرچند احتیاط مستحب است که با هم ازدواج نکنند، لیکن اگر بعد از طلاق  و تمام شدن عده با مردی که با او زنا کرده ازدواج کند، عقدشان صحیح است.

کلمات کلیدی :

زنا با زن شوهردار روابط نامشروع ازدواج مرد و زن زناکار حرمت ابدی مرد و زن

۱۵,۸۷۷