pic
pic
حکم زنا با زن شوهردار
در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ & ساعت ۱۵:۰۵

اگر فردي با زن شوهرداري زنا نمايد، آيا بعد از طلاق آن زن از شوهرش و سپري شدن عده‌‌ي آن زن، مي‌‌تواند با او ازدواج نمايد؟


هر چند به نظر مشهور مراجع، زنا با زن شوهردار سبب حرمت ابدی می‌شود، ولی به نظر حضرت آیت الله شیخ جواد فاضل لنکرانی، با هم حرام ابد نمی‌شوند، هرچند احتیاط مستحب است که با هم ازدواج نکنند، لیکن اگر بعد از طلاق  و تمام شدن عده با مردی که با او زنا کرده ازدواج کند، عقدشان صحیح است.

۱۴,۳۷۹ بازدید