سوال خود را بپرسید

۰۴ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۴۱

اگر فعل حرامي در حال وقوع است و ما احتمال دهيم که با نهي ما، ممکن است شخصِ فاعلِ منکر، ناراحت شود يا از دين و مؤمنين دلخور شود، آيا اين احتمال، وجوب امر به معروف و نهي از منکر را از بين مي‌‌برد؟

پاسخ :

در حقيقيت و ماهيتِ نهي از منکر، اين امر نهفته است که فاعل منکر با إنکار نسبت به عمل او ممکن است دلخور شود و يا از دين زده شود و يا بگويد اين چه ديني است که چنين عملي را حرام نموده است، اما اين امر، مانع از وجوب نمي‌‌شود و بايد نهي از منکر انجام شود. 
آري، بايد رعايت شرايط و از جمله لزوم حفظ مراتب و برخورد مناسب و دقيق را نمود. چه بسا برخورد نامناسب، موجب زدگي از دين شود، که در اين صورت جايز نيست.

کلمات کلیدی :

امر به معروف نهی از منکر شرایط امر به معروف شرایط نهی از منکر

۲,۸۷۰