سوال خود را بپرسید

۱۷ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۴

آيا مي توان بلافاصله با گفتن الله اکبر در تلويزيون در ماه رمضان افطار کرد؟

پاسخ :

اگر با شنيدن اذان اطمينان به دخول وقت پيدا مي کنيد همان ابتداي اذان هم مي توانيد افطار کنيد اگرچه بهتر است کمي صبر کنيد. 

کلمات کلیدی :

زمان شروع افطار وقت افطار

۱,۵۳۵