pic
pic
روزه نگرفتن به خاطر بیماری
در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ & ساعت ۱۱:۵۶

من 20 سال سن دارم تقريبا هيچ كدام از روزه هايم (به توصيه ي دكتر و اصرار زياد والدين) نگرفتم چون فكر كنم همان سال اول بود که در ماه رمضان در اثر روزه گرفتن تنشي پيدا كردم و از اون موقع به بعد دارو مصرف كردم البته هنوز هم دارو مصرف مي كنم (ضمنا تا مدت ها بايد اين دارو ها را مصرف كنم) حالا تكليف من براي روزه ي اين چند سال چيست؟

در فرض مسأله روزه گرفتن براى شما واجب نيست، و اگر مريضى شما تا رمضان بعد هم ادامه داشته باشد قضاى آن هم ساقط است، فقط بايد براى هر روز در صورتى كه توانايي مالي داريد به مقدار ده سير گندم يا آرد به فقير بدهيد واگر قيمت آن را بدهيد بايد با او شرط كنيد كه طعام بخرد.

۱,۰۹۴ بازدید