pic
pic
حجیت رویت هلال برای مناطق دارای شب مشترک
در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ & ساعت ۱۲:۲۵

آيا منظور از شب مشترك بين دو نقطه اين است كه در لحظه رويت، هر دو نقطه شب باشند يا اينكه در هر زماني از شبانه روز، شب مشترك داشته باشند كافي است؟ در صورت دوم تقريبا همه كره زمين به جز نقطه مقابل در آن طرف كره ( جاهايي كه با هم 12 ساعت اختلاف افق دارند )داراي شب مشترك هستند. آيا در اين صورت رويت در يك جا براي بقيه نقاط زمين كفايت مي كند؟

در هر زماني شب مشترك داشته باشند كافي است و لذا در تمامي نيمكره تقريباً و مقداري از مقابل هم مشمول حكم مي شود.

۱,۲۵۷ بازدید