pic
pic
حجیت رویت هلال با چشم مسلح
در تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۰ و ساعت ۲۰:۰۴

آيا رويت هلال ماه با چشم غير مسلح (دوربين و تلسکوپ و...) براي اثبات آغاز و پايان ماه کافي است يا اثبات مطلب متوقف بر رؤيت با چشم مي‌‌باشد؟

ادامه مطلب

۱,۴۶۳ بازدید

حجیت رویت هلال مرجع در صورت عدم اطمینان مقلد
در تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۰ و ساعت ۲۰:۰۴

اگر مقلد اطمينان به رؤيت هلال نداشته باشد و يا آنکه اطمينان به عدم طلوع و ظهور آن داشته باشد در حاليکه مرجع تقليد اعلام به رويت هلال کند، در اين صورت وظيفه مقلد چيست؟

ادامه مطلب

۱,۴۶۴ بازدید

تقلیدی بودن اثبات حلول اول ماه شوال
در تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۰ و ساعت ۲۰:۰۴

آيا اثبات حلول اول ماه شوال تقليدي است؟

ادامه مطلب

۱,۱۷۹ بازدید

حجیت رویت هلال برای یک مرجع برای مقدلین مراجع دیگر
در تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۰ و ساعت ۲۰:۰۴

اگر هلال ماه مبارک رمضان يا عيد فطر براي مرجع تقليد ديگري محرز شود آيا بر مقلدين ساير مراجع تقليد لازم است از او پيروي کنند و ترتيب اثر دهند؟

ادامه مطلب

۱,۲۹۴ بازدید

حجیت رویت هلال برای کشورهای همجوار
در تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۰ و ساعت ۲۰:۰۴

با توجه به اينكه معمولا حداقل يک روز و گاهي دو روز رؤيت هلال زودتر از ايران بوده است، آیا این رویت می‌‌تواند برای ایران نیز استفاده شود.

ادامه مطلب

۱,۳۲۴ بازدید