pic
pic
حجیت رویت هلال با چشم مسلح
در تاریخ ۰۸ بهمن ۱۴۰۰ و ساعت ۱۲:۵۴

آيا رويت هلال ماه با چشم غير مسلح (دوربين و تلسکوپ و...) براي اثبات آغاز و پايان ماه کافي است يا اثبات مطلب متوقف بر رؤيت با چشم مي‌‌باشد؟

ادامه مطلب

۱,۵۵۵ بازدید

حجیت رویت هلال مرجع در صورت عدم اطمینان مقلد
در تاریخ ۰۸ بهمن ۱۴۰۰ و ساعت ۱۲:۵۴

اگر مقلد اطمينان به رؤيت هلال نداشته باشد و يا آنکه اطمينان به عدم طلوع و ظهور آن داشته باشد در حاليکه مرجع تقليد اعلام به رويت هلال کند، در اين صورت وظيفه مقلد چيست؟

ادامه مطلب

۱,۵۵۸ بازدید

تقلیدی بودن اثبات حلول اول ماه شوال
در تاریخ ۰۸ بهمن ۱۴۰۰ و ساعت ۱۲:۵۴

آيا اثبات حلول اول ماه شوال تقليدي است؟

ادامه مطلب

۱,۲۸۴ بازدید

حجیت رویت هلال برای یک مرجع برای مقدلین مراجع دیگر
در تاریخ ۰۸ بهمن ۱۴۰۰ و ساعت ۱۲:۵۴

اگر هلال ماه مبارک رمضان يا عيد فطر براي مرجع تقليد ديگري محرز شود آيا بر مقلدين ساير مراجع تقليد لازم است از او پيروي کنند و ترتيب اثر دهند؟

ادامه مطلب

۱,۳۸۱ بازدید

حجیت رویت هلال برای کشورهای همجوار
در تاریخ ۰۸ بهمن ۱۴۰۰ و ساعت ۱۲:۵۴

با توجه به اينكه معمولا حداقل يک روز و گاهي دو روز رؤيت هلال زودتر از ايران بوده است، آیا این رویت می‌‌تواند برای ایران نیز استفاده شود.

ادامه مطلب

۱,۴۰۱ بازدید