سوال خود را بپرسید

۰۲ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۳۱

آيا رويت هلال ماه با چشم غير مسلح (دوربين و تلسکوپ و...) براي اثبات آغاز و پايان ماه کافي است يا اثبات مطلب متوقف بر رؤيت با چشم مي‌‌باشد؟

کلمات کلیدی :

رویت هلال رویت هلال با چشم مسلح

ادامه مطلب

۲,۰۵۲

۰۲ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۳۱

اگر مقلد اطمينان به رؤيت هلال نداشته باشد و يا آنکه اطمينان به عدم طلوع و ظهور آن داشته باشد در حاليکه مرجع تقليد اعلام به رويت هلال کند، در اين صورت وظيفه مقلد چيست؟

کلمات کلیدی :

رویت هلال عدم اطمینان مقلد از رویت هلال

ادامه مطلب

۱,۹۲۱

۰۲ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۳۱

آيا اثبات حلول اول ماه شوال تقليدي است؟

کلمات کلیدی :

رویت هلال چگونگی اطمینان از رویت هلال

ادامه مطلب

۱,۶۹۵

۰۲ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۳۱

اگر هلال ماه مبارک رمضان يا عيد فطر براي مرجع تقليد ديگري محرز شود آيا بر مقلدين ساير مراجع تقليد لازم است از او پيروي کنند و ترتيب اثر دهند؟

کلمات کلیدی :

رویت هلال چگونگی اطمینان از رویت هلال

ادامه مطلب

۱,۷۷۹

۰۲ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۳۱

با توجه به اينكه معمولا حداقل يک روز و گاهي دو روز رؤيت هلال زودتر از ايران بوده است، آیا این رویت می‌‌تواند برای ایران نیز استفاده شود.

کلمات کلیدی :

رویت هلال رویت هلال در کشورهای همسایه

ادامه مطلب

۱,۸۰۶

۰۲ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۳۱

با توجه به افق چند كشور همسايه چطور ممكن است كه اين كشورها هلال ماه نو را درتاريخ هاي متفاوتي مشاهده كنند؟ در حالي كه برخي از آنها افق‌‌هاي مشابهي دارند.

کلمات کلیدی :

رویت هلال رویت هلال در کشورهای همسایه

ادامه مطلب

۱,۷۱۵