سوال خود را بپرسید

۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۱۴

آيا رويت هلال ماه با چشم غير مسلح (دوربين و تلسکوپ و...) براي اثبات آغاز و پايان ماه کافي است يا اثبات مطلب متوقف بر رؤيت با چشم مي‌‌باشد؟

کلمات کلیدی :

رویت هلال رویت هلال با چشم مسلح

ادامه مطلب

۲,۱۷۵

۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۱۴

اگر مقلد اطمينان به رؤيت هلال نداشته باشد و يا آنکه اطمينان به عدم طلوع و ظهور آن داشته باشد در حاليکه مرجع تقليد اعلام به رويت هلال کند، در اين صورت وظيفه مقلد چيست؟

کلمات کلیدی :

رویت هلال عدم اطمینان مقلد از رویت هلال

ادامه مطلب

۲,۰۰۷

۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۱۴

آيا اثبات حلول اول ماه شوال تقليدي است؟

کلمات کلیدی :

رویت هلال چگونگی اطمینان از رویت هلال

ادامه مطلب

۱,۷۸۹

۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۱۴

اگر هلال ماه مبارک رمضان يا عيد فطر براي مرجع تقليد ديگري محرز شود آيا بر مقلدين ساير مراجع تقليد لازم است از او پيروي کنند و ترتيب اثر دهند؟

کلمات کلیدی :

رویت هلال چگونگی اطمینان از رویت هلال

ادامه مطلب

۱,۸۶۸

۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۱۴

با توجه به اينكه معمولا حداقل يک روز و گاهي دو روز رؤيت هلال زودتر از ايران بوده است، آیا این رویت می‌‌تواند برای ایران نیز استفاده شود.

کلمات کلیدی :

رویت هلال رویت هلال در کشورهای همسایه

ادامه مطلب

۱,۸۹۳

۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۱۴

با توجه به افق چند كشور همسايه چطور ممكن است كه اين كشورها هلال ماه نو را درتاريخ هاي متفاوتي مشاهده كنند؟ در حالي كه برخي از آنها افق‌‌هاي مشابهي دارند.

کلمات کلیدی :

رویت هلال رویت هلال در کشورهای همسایه

ادامه مطلب

۱,۸۱۴