سوال خود را بپرسید

۲۹ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۲:۴۷

آيا رويت هلال ماه با چشم غير مسلح (دوربين و تلسکوپ و...) براي اثبات آغاز و پايان ماه کافي است يا اثبات مطلب متوقف بر رؤيت با چشم مي‌‌باشد؟

کلمات کلیدی :

رویت هلال رویت هلال با چشم مسلح

ادامه مطلب

۲,۲۴۶

۲۹ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۲:۴۷

مبناي نظر معظم له براي اعلام عيد فطر چيست؟ آيا مقلدين ايشان بايد طبق نظر حاکم شرع عمل کنند؟ يا اينکه دفتر ايشان نظر خود را جداگانه اعلام ميکنند.

کلمات کلیدی :

رویت هلال رویت هلال با چشم مسلح

ادامه مطلب

۵,۶۲۶