سوال خود را بپرسید

۳۰ شهریور ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۲۷

مبناي نظر معظم له براي اعلام عيد فطر چيست؟ آيا مقلدين ايشان بايد طبق نظر حاکم شرع عمل کنند؟ يا اينکه دفتر ايشان نظر خود را جداگانه اعلام ميکنند.

پاسخ :

به نظر ما، اگر ماه باچشم مسلح و لو در یکی از شهرها و کشورهای دور دست مانند آفریقا دیده شود اول ماه ثابت می‌‌شود. و اگر مقلد به این امر و با این دو جهت، یقین کند که ماه دیده شده است، باید عید بگیرد.

کلمات کلیدی :

رویت هلال رویت هلال با چشم مسلح

۵,۴۳۱