سوال خود را بپرسید

۱۸ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۵

آيا رويت هلال ماه با چشم غير مسلح (دوربين و تلسکوپ و...) براي اثبات آغاز و پايان ماه کافي است يا اثبات مطلب متوقف بر رؤيت با چشم مي‌‌باشد؟

پاسخ :

بله، رؤيت با چشم مسلح حجت است و اگر با چشم مسلح هم ديده شود كافي است و اول ماه ثبات مي‌‌شود.

کلمات کلیدی :

رویت هلال رویت هلال با چشم مسلح

۲,۱۰۹