سوال خود را بپرسید

۱۸ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۳

اگر مقلد اطمينان به رؤيت هلال نداشته باشد و يا آنکه اطمينان به عدم طلوع و ظهور آن داشته باشد در حاليکه مرجع تقليد اعلام به رويت هلال کند، در اين صورت وظيفه مقلد چيست؟

پاسخ :


تا زماني كه برايش اطمينان حاصل نشده، براي او عيد نيست.

کلمات کلیدی :

رویت هلال عدم اطمینان مقلد از رویت هلال

۱,۹۶۴