pic
pic
زکات فطره همسر در دوران عقد
در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ & ساعت ۱۳:۰۰

اگر کسي با نامزدش عقد کرده باشد ولي هنوز ازدواج نکرده باشد، اگر شب عيد فطر با همسرش از پول خود غذا تهيه کرده و با هم افطار کنند، زکات فطره همسر عقد شده به عهده‌ي کيست؟


در فرض سؤال همسر ايشان نان خور پدر و مادر خودش حساب مي‌‌شود و به مجرّد خوردن يك افطاري در پيش همسر، نان خور ايشان محسوب نمي‌‌شود. بنابراين فطره ايشان بر پدرشان واجب است.

۲,۴۲۷ بازدید