سوال خود را بپرسید

۱۹ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۲۰

آيا كسي كه با سوء رفتار خود باعث ابتلا به HIV شده است مستحق جرائم تعزيري است؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

ادامه مطلب

۱,۶۰۲

۱۹ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۲۰

آيا كسي كه از روي آگاهي باعث انتقال HIV به خود شده است، مستحق جرائم تعزيري است؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

ادامه مطلب

۱,۵۴۱

۱۹ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۲۰

حكم معالجه و پرداخت هزینه‌های درمان و زندگی شخص مبتلا به HIV خصوصاً (زنان و كودكان) با استفاده از بيت المال چه حكمي دارد؟ آيا اين حمايت مانند حمايت از ساير بیماری‌های واگيردار می‌تواند به ‌منظور جلوگيري از اضرار به ديگران انجام گيرد؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

ادامه مطلب

۱,۴۴۰

۱۹ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۲۰

آيا استفاده از خدمات عمومي (نظیر بهداشت، آموزش‌وپرورش و ...) براي مبتلايان به HIV و ايدز جايز است؟ آيا می‌توان آنان را از اين بهره‌مندی ساقط نمود؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

ادامه مطلب

۱,۴۴۸

۱۹ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۲۰

استنكاف از دريافت درمان‌های پزشكي از سوي مبتلايان به HIV و يا ايدز چه حكمي دارد؟ وظيفه كادر پزشكي و ساير افراد وابسته در این زمينه چيست؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

ادامه مطلب

۱,۲۹۴

۱۹ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۲۰

آیا پرداخت هزینه‌‌‌های انجام اقدامات پيشگيرانه مانند تجهيز وسایل پزشکی، ارائه سرنگ و لوازم استريل و دارو و ... از نظر شرعي بر نظام اسلامي واجب است؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

ادامه مطلب

۱,۲۵۴