سوال خود را بپرسید

۰۳ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۳۷

استنكاف پزشك از ارائه خدمات به فرد مبتلا به HIV و ايدز چه حكمي دارد؟ در صورت فوت اين فرد در اثر فقدان رسيدگي پزشك چه كسي ضامن است؟ آيا اين مسئله نافي مسئوليت پزشكي است؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

ادامه مطلب

۱,۳۵۱

۰۳ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۳۷

آيا ازدواج مجدد زوج در شرايطي كه زوجه مبتلا به ايدز است نياز به كسب اجازه از زوجه اول دارد؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

ادامه مطلب

۱,۴۷۳

۰۳ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۳۷

آيا پرداخت هزينه هاي درمان پدر يا مادر نيازمند مبتلابه ايدز بر فرزند يا فرزندان واجب است؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

ادامه مطلب

۱,۴۴۴

۰۳ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۳۷

آيا ولي حق دارد از ازدواج دختر يا پسر نابالغ خود با فرد مبتلابه ايدز ممانعت کند؟ اين منع جايز است؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

ادامه مطلب

۱,۵۰۸

۰۳ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۳۷

زن يا مرد مبتلابه ايدز نسبت به ابتلاي خود جاهل بوده است و بعد از ازدواج و بعد از آميزش به آن آگاهي يافته است. آيا اين عقد باطل است؟ مهريه به زوجه تعلق مي گيرد؟ آيا زوج مي‌تواند مهريه را پس بگيرد؟ آيا براي زوج تنها حق فسخ وجود دارد؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

ادامه مطلب

۱,۴۳۰

۰۳ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۳۷

زن مبتلابه ايدز اگر ابتلاي خود را از زوج مخفي نگه دارد و زوج نسبت به اين مسئله سكوت كرده باشد،آيا مهريه به وي تعلق خواهد گرفت؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

ادامه مطلب

۱,۴۸۰