سوال خود را بپرسید

۱۱ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۳۶

مادر مبتلابه ايدز براي جلوگيري از خسارت‌هاي معنوي جنين خود را سقط كرده است ديه آن بر عهده كيست؟ چه كسي بايد دريافت كند؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

ادامه مطلب

۱,۱۹۹

۱۱ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۳۶

مادر مبتلا به ايدز جنين خود را با اذن زوج سقط كرده است ديه آن بر عهده كيست؟ چه كسي بايد دريافت كند؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

ادامه مطلب

۱,۱۳۹

۱۱ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۳۶

مادر مبتلابه ايدز، بدون اذن زوج جنين خود را سقط كرده است ديه آن بر عهده كيست؟ چه كسي بايد دريافت كند؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

ادامه مطلب

۱,۲۳۲

۱۱ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۳۶

زن بعد از حاملگي متوجه شده است كه مرد به ايدز مبتلاست تكليف او چيست آيا مجاز به سقط‌جنين است؟ قبل از حلول روح چه حكمي دارد ؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

ادامه مطلب

۱,۱۹۹

۱۱ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۳۶

والدين در انجام مراقبت‌هاي پزشكي قصور کرده‌اند و طفل مبتلابه ايدز شده است حكم آن چيست؟ آيا مادر يا پدر مي‌تواند ديه بگيرد از فرد خاطي؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

ادامه مطلب

۱,۱۸۰

۱۱ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۳۶

حكم تمكين عام و خاص زوجه نسبت به زوج مبتلابه ايدز چيست؟ در صورت آگاهي زوج نسبت به ابتلا و در صورت عدم آگاهي آنان چه حكمي دارد؟

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

ادامه مطلب

۱,۱۸۹