pic
pic
حکم درآمد سالن زيبايي
در تاریخ ۰۵ آبان ۱۴۰۰ و ساعت ۰۵:۰۵

اشخاصي که براي گذران امور زندگي خود مجبورند در سالن زيبايي يا در مراکز تخصصي زيبايي شاغل شوند، درآمد حاصل از اين شغل چه حکمي دارد و صرف اين درآمد براي افراد واجب النفقه او چه حکمي دارد؟

ادامه مطلب

۱,۸۶۷ بازدید