pic
pic
صرف زکات فطره برای ساخت خانه نیازمندان
در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ و ساعت ۲۲:۵۴

آیا زکات فطره که از یک محلی جمع شده، را میتوان برای ساخت خانه یک نیازمند پرداخت کرد؟ یا باید حتما پولش را به او بدهیم؟

ادامه مطلب

۲,۵۰۹ بازدید