سوال خود را بپرسید

۱۶ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۲۳:۵۳

کساني که هزينه‌‌هاي مجتمع‌‌هاي مسکوني (شامل هزينه آب مصرفي، برق مشترک يا ...) را به دلايلي (مانند مخالفت با هيئت مديره) نمي‌‌پردازند، آيا مي‌‌توانند از آن آب که ديگران هزينه آن را پرداخته‌‌اند بدون اذن آنان، براي مصارف شرعي (وضو، غسل،....) استفاده نمايند؟

کلمات کلیدی :

غصب هزينه امور مشترک هزينه مشترکات مجتمع مجتمع مسکوني مصرف امور مشترک بدون پرداخت هزينه

ادامه مطلب

۱,۷۸۸