pic
pic
روزه برای پدر و مادر با داشتن روزه قضای خودم
در تاریخ ۰۴ آبان ۱۴۰۰ و ساعت ۰۵:۱۱

در صورت بقاي قضاي رمضان خودم مي‌‌توانم روزہ(مستحبي يا واجبي) از طرف پدر و مادر (مرحومين) بگيرم؟

ادامه مطلب

۱,۹۱۱ بازدید