pic
pic
کفاره روزه زنی که قادر بر روزه گرفتن نیست
در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۱ و ساعت ۲۰:۴۳

اگر خانمي از سالها پيش به دليل بيماري معده (که همچنان هم ادامه دارد) مطلقا قادر به گرفتن روزه نبوده و در تعدادي از آن سالها به دليل بيکاري شوهرش امکان پرداخت کفاره نداشته ولي حالا امکان پرداخت برايش فراهم شده است، اين کفاره را چگونه بايد پرداخت کند؟ آيا بايد براي آن سالهايي هم که امکان پرداخت برايش فراهم نبوده حالا کفاره دهد و يا فقط کفاره ي روزه هاي آن سالي که امکان پرداخت برايش فراهم شده به بعد را پرداخت کند؟

ادامه مطلب

۲,۴۴۶ بازدید