سوال خود را بپرسید

۰۲ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۴۰

لطفاً نحوه خواندن نماز والدین را بفرماييد.

کلمات کلیدی :

نماز والدين نماز پدر و مادر نماز هديه به پدر و مادر نماز هديه پدر و مادر نماز براي والدين نماز براي پدر و مادر نماز هديه

ادامه مطلب

۷۵,۶۲۴