pic
pic
قضا و قدر و سرنوشت انسان
در تاریخ ۰۴ مهر ۱۴۰۰ و ساعت ۲۳:۰۰

1- چگونه قضا و قدر وجود دارد و باعث تغيير مي‌‌شود؟ آيا منافاتي با اختيار ندارد؟ سرنوشت چيست؟
2- آيا خداوند سرنوشت ما را با اعمالي که انجام مي‌‌دهيم، عوض مي‌‌کند؟ يعني اعمال ما مي‌‌تواند برای آينده تأثيرگزار باشد؟
3- اينکه کسي با نوشتن دعا بخت کسي يا کار کسي را مي‌‌بندد، آيا منجر به عدم اختيار انساني نمي‌‌شود و چرا خداوند اجازه چنين کاري را در جهان داده است؟
4- آيا نماز خواندن هم آينده انسان ر ا تغيير مي‌‌دهد؟

ادامه مطلب

۳,۷۴۵ بازدید