pic
pic
قبول نيابت حج توسط معذور از وقوف اختياری مشعر
در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ و ساعت ۱۹:۲۱

کسانی که نمی‌توانند وقوف اختیاری مشعرالحرام را درک کنند آیا می‌توانند نیابت حج تقبل نمایند؟

ادامه مطلب

۶۶۸ بازدید