pic
pic
تأخير أعمال مکه از روز دوازهم
در تاریخ ۰۵ آبان ۱۴۰۰ و ساعت ۰۳:۰۶

همان‌گونه که تقدیم اعمال مکه را بر وقوفین با شرایط مقرره جایز می‌دانید، آیا تأخیر اعمال مکه را از روز دوازدهم ذیحجه جایز می‌دانید؟
بنابراین کسانی که ده دوازده روز پس از اعمال منی در مکه هستند تا نوبت عزیمتشان به میهن فرا برسد، آیا می‌توانند اعمال مکه را مثلا 10 روز بعد از بازگشت از منی انجام دهند تا صحن مسجدالحرام کاملا خلوت شده باشد؟
در فرض سؤال چه بسا تأخیر اعمال أنسب به حال معذورین باشد تا تقدیم آن. در ضمن تأخیر فوق بر فرض جواز، مختص به معذورین است یا غیر معذورین نیز می‌‌توانند اعمال مکه را تأخیر بیاندازند تا در زمان خلوت شدن صحن انجام دهند؟

ادامه مطلب

۸۶۳ بازدید