pic
pic
محاسبه تفاوت قيمت دستمزد
در تاریخ ۰۵ تیر ۱۴۰۱ و ساعت ۱۰:۳۵

من چندسال قبل برای شخصي کار کرده‌‌ام.
اکنون ایشان فوت کرده‌‌اند. الان فرزندانش می‌‌خواهند دستمزدم را بدهند.
آیا طبق امسال محاسبه می‌‌شود یا چندسال قبل؟

ادامه مطلب

۱,۰۴۷ بازدید