pic
pic
وقف بودن زمين درختهای موقوفه
در تاریخ ۰۴ خرداد ۱۴۰۱ و ساعت ۰۲:۳۷

مقداري درخت‌‌ توت است، که همه می‌‌دانند وقف است و همه مردم استفاده می‌‌نمایند. آیا زمین آن درخت‌‌ها هم وقف است یا خير؟

ادامه مطلب

۱,۰۸۶ بازدید