pic
pic
اخذ سود مرکب در وام
در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۱ و ساعت ۲۱:۲۶

چنانچه وام گیرنده ضمانتی در مورد وام دریافتی گذاشته است، اصل پول و سود را پرداخت کرده ولی باکمی تأخیر، و سود اصل وجه دیرتر پرداخت شده را هم پرداخت نموده، در واقع کل مبلغ اصل دین و سود آن را پرداخت نموده، ولی بانک برحسب سندی که بعنوان ضمانت دارد، به مشتری می‌‌گوید اول جریمه پول، بعد سود تأخیر، بعد سود پول را کسر می‌‌کند، صرفا با قدرتی که بعنوان ضمانت در گرو دارد، با اجبار تحمیلی بالعکس عمل می‌‌کند، که سود دهی بانک، تصاعدی در زیر پرده 100 الی 750 درصد افزایش می‌‌باشد. آيا حلال هست یا حرام؟

ادامه مطلب

۱,۱۸۳ بازدید

حرمت جريمه ديرکرد وام
در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۱ و ساعت ۲۱:۲۶

جریمه اعمال شده برحسب روزشمار، یعنی جریمه اعمال شده یک روز + اصل + پول وام داده شده + سود قبلی، برای یک روز محاسبه می‌‌کند و فردا جمع کل مانده اعمال مبلغ دیروز + جریمه امروز + سود کل مانده محاسبه شده دیروز مساوي کل مانده بدهی وام گیرنده می‌‌شود تا امروز و همچنان تکرار می‌‌شود، یعنی اصل پول + سود یک روز + جریمه + مجموع تکراری روز قبل = جمع بدهی روز قبل، می‌‌شود بدهی کل تا روز بعد، و خلاصه «بهره + جریمه» + «بهره + جریمه» + «بهره + جریمه» + «بهره + جریمه» + «بهره + جریمه» + و ... = n تومان، به عبارتی بهره در بهره در بهره ادامه دارد. حکم آن چیست؟ حلال هست یا حرام؟

ادامه مطلب

۱,۲۳۷ بازدید

جريمه ديرکرد وام
در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۱ و ساعت ۲۱:۲۶

مشتری بر حسب مشکلات ناخواسته موجه، مثل مریضی یا تصادف و... پیش آمده وام دريافت کرده است. بانک بصورت غير ‌شفاف از وام گیرنده بابت تأخیر در پرداخت، سودی بعنوان جریمه(با نارضایتی مشتری) دريافت مي‌‌کند. حکمش چیست؟

ادامه مطلب

۱,۱۶۳ بازدید