سوال خود را بپرسید

۰۲ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۵:۱۵

چرا ما بايد نماز بخوانيم؟ مگر خدا به عبادت ما نياز دارد؟

کلمات کلیدی :

نماز رسیدن به کمال سوره ذاریات آیه 56 علت خواندن نماز عبادت خداوند

ادامه مطلب

۱۲۲,۳۷۷