pic
pic
حلال کردن حقوق مادی و معنوی شوهر
در تاریخ ۲۸ دی ۱۴۰۰ و ساعت ۱۶:۳۱

حلال کردن حقوق زن بر بالين شوهر در حال حيات و حلال کردن حقوق زن پس از فوت شوهر توسط زن چه عمل حقوقي است؟ آيا پس از فوت شوهر، قابل رجوع است و زن مي‌تواند حقوق خود را مطالبه کند؟

سؤال ديگر اينکه؛ آيا هنگامي که شوهر فوت مي‌کند و از زن مي‌خواهند که بر سر قبرش حقوق خود را حلال کند، به اين باور که مرده، دِيني بر گردن نداشته باشد و زن به صورت شفاهي در آن شرايط روحي، چند بار لفظ حقوقم را حلالت کردم را تکرار مي‌کند، عمل حقوقي صورت گرفته است يا خير؟ و اگر زن دوباره آن را مطالبه کند قابل رجوع مي‌باشد يا خير؟

ادامه مطلب

۹۲۳ بازدید