سوال خود را بپرسید

۲۹ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۳:۵۳

آیا وام یک میلیون تومانی دولت به 23 میلیون خانوار با دوازده درصد سود صحیح است؟ آیا این وام ربوی نیست؟ آیا دولت دست به یک ربای آشکار نزده است؟ آیا این وام جامعه اسلامی را سوق به رباخواری نمی دهد؟

کلمات کلیدی :

وام ربا کرونا وام دولتی وام ربوی یارانه

ادامه مطلب

۲,۴۵۱