سوال خود را بپرسید

۰۳ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۵۰

بر حسب ارتباطي دور با يک کشيش مسيحي و تبادل نظر و عقايد با ايشان و از آنجا که اسلام را آنقدر زيبا و کامل يافتم که در مسيحيت هويدا نبود چنين ادعايي کردم که اسلام را بي مطالعه تنها بر شناسنامه‌ام بر دوش نمي‌‌کشم و در واقع در مورد اسلام هم مطالعاتي داشته‌‌ام، هم از سايت شما بسيار بهره جستم. اين کشيش مسيحي از من پرسيد: ممکن است بفرماييد در مورد مسيحيت و کتاب مقدس چه تحقيقاتي کرده‌‌ايد؟ و چه مقايسه‌‌اي از نظر شما اسلام را برتر نشان داد؟ لذا از شما ميخواهم در پاسخ گويي به جواب ايشان ياريم کنيد.

کلمات کلیدی :

علت برتری اسلام راه‌‌هاي شناخت دين محتواي دعوت پيامبر اسلام تصديق کتب آسماني پيشين شریعت های پیشین بعثت پيامبر اسلام تحریف تورات و انجیل عدم تحریف قرآن

ادامه مطلب

۹,۱۳۵