pic
pic
ذبح در جهت خلاف قبله
در تاریخ ۰۴ آبان ۱۴۰۰ و ساعت ۰۶:۰۱

حیوانی که به اشتباه در خلاف جهت قبله ذبح می شود چه حکمی دارد؟

ادامه مطلب

۲,۰۷۴ بازدید