pic
pic
شرایط خرید خانه در احاديث اهلبيت(ع)
در تاریخ ۰۴ خرداد ۱۴۰۱ و ساعت ۰۲:۳۲

برای خرید خانه در آیات و روایات بر چه نکاتی تکیه شده و به چه اموري سفارش شده است؟

ادامه مطلب

۸,۷۴۱ بازدید