امضای تفاهم‌‌نامه‌‌ی همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)

۱۷ تیر ۱۳۹۱

۱۱:۰۲

مرکز فقهی

۲,۹۷۸