قرائت پيام معظم له در بيست و نهمين تجمع سالانه سازمان اصغريه (پاکستان)

۱۹ فروردین ۱۳۹۵

۱۵:۵۴

مراسم

۲,۷۴۹