برگزاری مراسم سوگواری اربعین حسینی در دفتر آیت الله فاضل لنکرانی

۰۵ مهر ۱۴۰۰

۱۵:۰۴

مراسم

۵۷۳