جشن میلاد رسول خدا(ص) و امام صادق(ع) و عمامه گذاری طلاب در مدرسه علمیه رسالت

۲۰ مهر ۱۴۰۱

۱۷:۰۸

مراسم

۴۴۹