سخنرانی در سومین سالگرد شهادت سردار رشید اسلام؛ حاج قاسم سلیمانی

۱۴ دی ۱۴۰۱

۲۰:۲۸

سخنرانی

۳۷۱