همایش «فقه المقاومة» سالن اجتماعات دارالشفا حوزه علمیه قم

۰۴ آبان ۱۴۰۲

۱۴:۴۶

سخنرانی

۲۷۸