دیدار آقای دکتر آقامیری استاندار محترم قم با آیت الله فاضل لنکرانی

۲۵ فروردین ۱۴۰۳

۱۲:۴۰

دیدار

۹۷