مراسم جشن امامت امام زمان(ع) و عمامه گذاری

۰۵ آبان ۱۳۹۹

۱۵:۱۷

۷۵۰

خلاصه خبر :
مراسم جشن آغاز امامت امام زمان(ع) و عمامه گذاری دو تن از طلاب به دست مبارک حضرت آیت الله فاضل لنکرانی(مدظله) برگزار شد.
آخرین رویداد ها

مراسم جشن آغاز امامت امام زمان(ع) بعد از نماز مغرب و عشا در تاریخ 5 آبان در مسجد مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با حضور طلاب مرکز فقهی و با مراعات پروتکلهای بهداشتی و فاصله اجتماعی برگزارگردید.

در این مراسم ضمن مدیحه سرائی اهلبیت(ع)، مراسم عمامه گذاری دو تن از طلاب به دست مبارک حضرت آیت الله فاضل لنکرانی(مدظله) صورت گرفت.


برچسب ها :

امام زمان(ع) عمامه گذاری آیت الله فاضل لنکرانی مراسم جشن آغاز امامت امام زمان(ع) امامت امام زمان(ع) نهم ربیع