قسمت اول نشست علمی اعتبار ابزار جدید در رؤیت هلال[فیلم کامل]

۲۴ اسفند ۱۴۰۱

۱۹:۱۸

۳۶۵

خلاصه خبر :
بررسی فقهی اعتبار ابزار جدید در رؤیت هلال توسط آیت الله فاضل لنکرانی
آخرین رویداد ها

برچسب ها :

فاضل لنکرانی اعتبار ابزار جدید در رؤیت هلال رؤیت هلال دیدن ماه با ابزار دیدن ماه با تلسکوپ