کلید واژه : شهادت حضرت علی(ع)

امیرالمؤمنین(ع) در قرآن و کلام رسول خدا(ص) [کلیپ]

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

۰۸:۰۵

۵۸۹

امیرالمؤمنین(ع) در قرآن و کلام رسول خدا(ص) [کلیپ]

بیانات حضرت آیت الله فاضل لنکرانی(دامت برکاته) پیرامون فضائل امیرالمؤمنین(ع)