کلید واژه : طهارت نفس

مسئولان و مدیران نظام اسلامی می‌بایست در طهارت نفس و پاک‌دستی برای بقیه الگو باشند

۰۷ فروردین ۱۴۰۳

۱۲:۳۱

۷۷

مسئولان و مدیران نظام اسلامی می‌بایست در طهارت نفس و پاک‌دستی برای...

بیانات حضرت آیت الله فاضل لنکرانی در دیدار فرمانده و جمعي از مسئولين بسیج ادارات قم

طهارت قلب(6): خشیت؛ گشاینده حکمت

۲۸ دی ۱۴۰۱

۱۳:۳۳

۵۸۵

طهارت قلب(6): خشیت؛ گشاینده حکمت

قسمت ششم بیانات آیت الله فاضل لنکرانی در درس اخلاق پیرامون «طهارت قلب»

طهارت قلب(5): إنابه

۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۶:۵۶

۴۹۶

طهارت قلب(5): إنابه

قسمت پنجم بیانات حضرت آیت الله فاضل لنکرانی(دامت برکاته) در درس اخلاق پیرامون «طهارت قلب» - 30 آذر

طهارت قلب - قسمت چهارم (فیلم کامل)

۰۹ آذر ۱۴۰۱

۲۰:۰۲

۲۶۶

طهارت قلب - قسمت چهارم (فیلم کامل)

فیلم چهارمین قسمت بیانات حضرت آیت الله فاضل لنکرانی(دامت برکاته) در درس اخلاق پیرامون «طهارت قلب»

طهارت قلب - قسمت سوم (فیلم کامل)

۰۲ آذر ۱۴۰۱

۲۰:۰۲

۲۶۲

طهارت قلب - قسمت سوم (فیلم کامل)

فیلم سومین قسمت بیانات حضرت آیت الله فاضل لنکرانی(دامت برکاته) در درس اخلاق پیرامون «طهارت قلب»

طهارت قلب (4)

۰۹ آذر ۱۴۰۱

۱۳:۳۹

۵۹۰

طهارت قلب (4)

قسمت چهارم بیانات حضرت آیت الله فاضل لنکرانی(دامت برکاته) در درس اخلاق پیرامون «طهارت قلب»

طهارت قلب (3)

۰۲ آذر ۱۴۰۱

۱۲:۳۷

۵۳۸

طهارت قلب (3)

قسمت سوم بیانات حضرت آیت الله فاضل لنکرانی(دامت برکاته) در درس اخلاق پیرامون «طهارت قلب»

طهارت قلب - قسمت دوم (فیلم کامل)

۱۸ آبان ۱۴۰۱

۱۹:۱۰

۲۹۹

طهارت قلب - قسمت دوم (فیلم کامل)

دومین قسمت بیانات حضرت آیت الله فاضل لنکرانی(دامت برکاته) در درس اخلاق پیرامون «طهارت قلب»